Kontoret

Kontorfellesskapet består i dag av de fire advokatene Tore Skar, Bjørn Clemetsen, Trond Dyvik og Irene Skinnemoen. Videre er Grethe Nordby Lo, Aina Netzebandt og Ida Asbjørnslett ansatt ved kontoret som advokatsekretærer.

Kontoret er en videreføring av advokat Jan A Coll's etablering av advokatkontor i Vestby i 1973. Advokat Tore Skar tiltrådte kontorfellesskapet i 1988. Advokat Bjørn Clemetsen tiltrådte kontorfellesskapet i 1993, advokat Trond Dyvik i 2001 og Irene Skinnemoen kom inn i mars 2017.

Kontoret har et stort antall saker innenfor de fleste juridiske fagområder, og har en rekke prosedyreoppdrag for domstolene, både sivile saker og straffesaker. Ved kontoret har vi også til enhver tid en rekke oppdrag for domstolene blant annet som bostyrer ved konkurs og dødsbobehandling. Kontoret har oppdrag for flere kommuner i Follo og Østfold samt for Staten. Videre har kontoret særskilt erfaring og kompetanse vedrørende faste eiendommers rettsforhold og generell juridisk rådgiving for næringsdrivende og for privatpersoner.