Advokat Irene Skinnemoen tiltrådte som ny kontorfelle 27. mars 2017 mens advokat Anne Langseth trådte ut. Samtidig har kontorfellesskapet endret navn fra Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth til Skar advokater.