Trond Dyvik

Advokat Trond Dyvik

har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo høsten 1986. Han arbeidet deretter i ulike avdelinger i Justisdepartementet framt til 1990. I perioden 1990 til 2000 arbeidet han i påtalemyndigheten ved Follo politidistrikt, fra 1997 som sjef for retts- og påtaleenheten og politimesterens faste stedfortreder.

Han hadde permisjon for å være dommerfullmektig ved Tana og Varanger herredsrett I perioden 1995-1997 og herredsrettsdommer høsten 1999.
Fra 2000 til han tiltrådte som advokat i Skar, Dyvik, Clemetsen & Jamissen var han statsdvokat ved Oslo statsadvokatembeter.

Som advokat hos Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth arbeider advokat Trond Dyvik i alminnelig praksis med et bredt spekter av oppgaver både for enkeltpersoner, foretak og offentlige instanser. Dette omfatter foruten strafferett blant annet saksfeltene arv, skifte, familierett, bobehandling, kjøpsrett, avtalerett og fast eiendoms rettsforhold. Trond Dyvik er fast forsvarer ved Follo tingrett og for Borgarting lagmannsrett.
Send mail