Tore Skar

Tore Skar

avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo høsten 1982 og ble ansatt i Finansdepartementet, først i avgifts- og tollavdelingen, senere i den alminnelige skatteavdeling. Han arbeidet der først som saksbehandler, for senere å bli utnevnt som byråsjef. I 1986 og 1987 arbeidet han som dommerfullmektig ved Ytre Follo herredsrett i Drøbak.

Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth


I november 1988 startet advokat Tore Skar opp i kontorfellesskap med advokat Jan A. Coll i Vestby under navnet Advokatene Jan A. Coll og Tore Skar. Kontorfellesskapet er senere utvidet og inkluderer nå 4 advokater. Tore Skar arbeider mye med skatt- og selskapsrett, konkurs- og dødsbobehandling, spørsmål knyttet til fast eiendom og strafferett. Tore Skar har vært fast forsvarer ved Indre Follo og Ytre Follo tingrett samt for lagmannsretten.