Irene Skinnemoen

Irene Skinnemoen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo våren 1999. Hun arbeidet deretter i If Skadeforsikring og senere i Norsk pasientskadeerstatning til høsten 2011. Fra 2012 har hun arbeidet i Codex Advokat Oslo AS, i hovedsak med erstatningsrett, herunder personskadeerstatningsrett og forsikringsrett. Irene Skinnemoen har lang erfaring med forhandlinger.


Som advokat hos Skar advokater arbeider Irene Skinnemoen i alminnelig praksis med et bredt spekter av oppgaver både for enkeltpersoner, foretak og offentlige instanser. Dette omfatter foruten erstatningsrett og forsikringsrett blant annet saksfeltene arbeidsrett, skifte, familierett, kjøpsrett, avtalerett og fast eiendoms rettsforhold.

Send mail