-

Bjørn Clemetsen

 Etter avsluttet embetseksamen ved Universitetet i Oslo høsten 1985 ble Bjørn Clemetsen ansatt i Finansdepartementet, først i den alminnelige skatteavdeling - senere skattelov-avdelingen, der han den siste tiden fungerte som byråsjef.

Dommerfullmektig / TKGL
Fra juni 1989 til desember 1990 arbeidet han som dommerfullmektig ved Ytre Follo herredsrett, Drøbak. Etter dette fikk han advokatbevilling og ble ansatt som advokatfullmektig i Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma (TKGL), Oslo. Han var der tilsluttet skatteavdelingen og arbeidet i det vesentligste med spørsmål knyttet til skatte- og selskapsrett.

Advokatene Coll, Skar & Clemetsen
Senhøstes 1993 tiltrådte advokat Bjørn Clemetsen kontorfellesskapet i Vestby som da het Advokatene Coll, Skar og Clemetsen.

Send mail