Advokatene

Tore Skar

Arv og skifte

Konkursrett

Fast eiendom

Kontraktsrett

Forretningsjus

Selskapsrett

Skatt og avgiftsrett

Plan- og bygningsrett

Trond Dyvik

Arv og skifte

Konkursrett

Fast eiendom

Kontraktsrett

Forretningsjus

Strafferett

Familierett

Bjørn Clemetsen

Arv og skifte

Konkursrett

Fast eiendom

Kontraktsrett

Forretningsjus

Selskapsrett

Skatt og avgiftsrett

Entrepriserett

Irene Skinnemoen

Erstatningsrett

Forsikringsrett

Arv og skifte
Konkursrett

Fast eiendom

Kontraktsrett

Forretningsjus

Strafferett

Arbeidsrett

Familierett