-

Priser

Prisen for advokattjenester fastsettes på grunnlag av medgått tid etter følgende satser:
  • Ordinær timepris varier fra kr 1500 til kr 1950 med tillegg av 25% mva.
  • For forretningsklienter og offentlige klienter varierer timeprisen fra kr 1700 - 2000 med tillegg av 25% mva.

Prisene er avhengig av sakens kompleksitet og advokatens speisialkunnskaper. I tillegg tar kontoret saker med offentlig salærsats på kr 995. Fri rettshjep ytes etter gjeldende satser der klienten oppfyller vilkårene for dette.

Prisen for opprettelse av testament, ektepakt og samlivsavtale vil kunne variere ut i fra kompleksitet og tidsforbruk. Ved enkle dokumenter kan det tas utgangspunkt i følgende veiledende satser:

  • Testament ( enkelt eller gjensidig) kr 3500 (4375 inkl. mva).
  • Ordinære ektepakter kr 3500 (4375 inkl. mva.). I tillegg kommer eventuelt tinglysningsgebyr.
  • Samlivsavtale kr 3500 (4375 inkl. mva.).